Martin Jemelka
Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

Website: https://www.mua.cas.cz/en/kontakt/jemelka
 Affiliation:
Institution, incl. departments, City and Country: 
Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
Website: https://www.mua.cas.cz/en/kontakt/jemelka
    
Short bio:
2002–2006: Ph.D., Faculty of Arts, University of Ostrava, Ostrava.
2006–2018: Social Sciences Department, Technical University of Ostrava.
2013–2014: Imre Kertész Kolleg, Universität Jena, Jena, Germany.
2015–2016: Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien, Vienna, Austria.
2016– : Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences of the Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic
2018: Doc., Faculty of Arts, University of Ostrava, Ostrava.

Scientific interests: 
Modern economic and social history; Urban history; Historical demography; Labor and working-class history of the Czech lands; Modern religious histor; History of the Concern Baťa.

Selected publications:
 
  • Jemelka, Martin – Štofaník, Jakub: Víra a nevíra ve stínu továrních komínů. Náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích 1918–1938. Praha : Academia, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2020.
  • Hájková, Dagmar – Horák, Pavel (eds.). Republika československá. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
  • Jemelka, Martin – Ševeček, Ondřej. Tovární města Baťova koncernu. Evropská kapitola globální expanze. Praha : Academia, 2016.
  • Jemelka, Martin (ed.): Ostravské dělnické kolonie I–III. Ostrava: Ostravská univerzita 2011, 2012, 2015.
  • Ševeček, Ondřej – Jemelka, Martin (eds.). Company Towns of the Baťa Concern. History – Cases – Architecture. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2013.