Conference topics

Parallel sessions

  • Immunology 
  • Clinical cytometry
  • Microfluidics
  • Data analysis
  • Botany and zoology
  • Single cell biology and signaling
  • Cancer biology
SINGLE CELL & OMICS FACILITIES & USERS WORKSHOP

The Single Cell & Omics Facilities & Users Workshop is a follow-up event to the successful "single cell omics" meeting at our previous conference in Ostrava. The aim of this workshop is to bring together users, core facility representatives and companies who are working in the field of single cell omics. The workshop will facilitate mutual discussion, exchange of ideas and experiences that will further develop collaborations in the dynamically evolving field of single cell omics. 

Educational sessions

  • Clinical cytometry (CZ/EN)
V rámci klinické edukační sekce prodiskutujeme implementaci požadavků nařízení o  diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (EU) 2017/746 do našich laboratoří a poskytneme vám praktické rady, tipy a návody, jak validovat in-house diagnostické prostředky pro případ, že nebudou k dispozici komerční alternativy. Tedy - už ne obecně, ale konkrétně!
Dále se dozvíte zajímavé informace o SCID-SMA screeningovém projektu.
Těšíme se na setkání.
 
  • Cytometry Basics (CZ)
Edukační sekce je již nedílnou součástí mezinárodní konference analytické cytometrie. Na jejím dvanáctém ročníků bude tato sekce věnována opět základům průtokové cytometrie a fluorescenci, probírat se také budou základy kompenzací a naučíte se také pravidla pro ideální postup při návrhu nového cytometrického panelu. Také se dozvíte, jaké jsou obecné rozdíly mezi buněčnými analyzátory a sortery a na co si dát pozor při sortování Vašich vzorků. V neposlední řadě se budeme věnovat metodice pro detekci mikro/nano partikulí pomocí průtokové cytometrie a opět si připomeneme, jak důležitá je průběžná kontrola kvality v cytometrii. Edukační sekce základů cytometrie je pořádána v češtině a je vhodná pro všechny kdo s cytometrií začínají, případně si chtějí prohloubit své znalosti.

Hands-on workshops

with installed instruments supported by application specialists ​